Zasady rozliczania się z podatku w Niemczech

 

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz szereg dodatków socjalnych sprawiają, że coraz chętniej poszukujemy pracy poza granicami kraju. Największą popularnością wśród wyjeżdżających cieszą się kraje takie jak Irlandia, Wielka Brytania, Holandia oraz Niemcy. Uzyskując dochody zza granicy pamiętajmy, aby terminowo złożyć deklarację PIT, a w przypadku równoległej pracy w Polsce i za granicą rozliczamy się w dwóch urzędach skarbowych.

Sprawnie rozliczamy się z podatku

podatek z niemiecJeżeli w danym roku kalendarzowym poprzedzającym rok w którym składane jest zeznanie świadczyliśmy obowiązek pracy wyłącznie na terenie RFN- rozliczamy deklarację PIT tylko w odpowiedniej jednostce administracji publicznej w Niemczech. W przypadku, gdy przez część roku pracowaliśmy za granicą, a przez pozostały czas byliśmy zatrudnieni na terenie Polski składamy deklarację jednocześnie w zagranicznym oraz krajowym urzędzie skarbowym. W Polsce mamy na to czas ustawowo do końca kwietnia, natomiast w przypadku dochodów uzyskanych na terenie Niemiec o miesiąc dłużej- czyli do 31 maja. Istnieje również możliwość rozliczenia się najpóźniej do 4 lat wstecz w przypadku rozliczenia jakim jest podatek z Niemiec, jednakże nasza deklaracja musi wpłynąć do bazy danych odpowiedniego urzędu nie później niż z końcem maja. Pamiętajmy też, że składając 2 deklaracje przysługuje nam zasada progresji, czyli zniesienia polskiego opodatkowania względem dochodów uzyskanych poza granicami kraju. Aby prawidłowo złożyć podwójną deklarację w krajowym urzędzie skarbowym załączamy do formularza PIT- 37 dokument PIT/ZG.

Kwota wolna od podatku na trenie RFN wynosi aż 8 500 EUR, a dodatkowo przysługują nam również odliczenia od dochodu takie jak np. ulga na dziecko czy ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, jak również zwrot kosztów związanych z przekraczaniem granicy kraju w celach świadczenia obowiązków wobec pracodawcy.