Spis odpadów niebezpiecznych w zakładzie

 

Ostatnimi czasy w zakładach przemysłowych pojawia się coraz więcej nowych substancji chemicznych, które stanowią półskładniki do produkcji wyrobu finalnego. Jest to związane z postępem technologicznym, który umożliwia wytwarzanie danego wyrobu za pomocą innych metod. Często taki przedmiot mimo, że wygląda tak samo ma lepsze właściwości użytkowe.

Księga kodów odpadów niebezpiecznych

odpady niebezpieczne - kodPrzedmiot wykonany w innym procesie technologicznym może charakteryzować się lepszą odpornością na warunki atmosferyczne, większą wytrzymałością a nawet mniejszą wagą. Dla firm, które chcą pozostać na bardzo konkurencyjnym rynku bardzo ważnym jest stosowanie w swoich procesach wytwórczych wszelkich nowinek technologicznych. Dzięki temu przedsiębiorstwa są zdolne do wypracowania przewagi nad konkurencją. Często przy nowych substancjach używanych do procesów wytwórczych należy zwrócić uwagę na odpady niebezpieczne – kod. Ze względu na zróżnicowanie stosowanych środków pracownicy wykonujący dany proces technologiczny są zobligowani do zapoznania się z tabelą kodów nowych substancji. Jak się okazuje często nowe substancje chemiczne, które są stosowane do przeprowadzenia poszczególnych procesów w zakładach produkcyjnych są sklasyfikowane jako potencjalnie niebezpieczne. W takim przypadku należy zapoznać się z procedurami postępowania przy użytkowaniu tego typu substancji. W tym celu w każdym zakładzie znajdują się specjalne spisy substancji wraz z ich kodami.

Na tej podstawie można jednoznacznie określić, które substancje są niebezpieczne oraz z jakich procedur należy korzystać żeby je bezpiecznie użytkować. Każdy zakład przemysłowy musi wdrożyć takie procedury. W związku z tym niezbędnym staje się przeszkolenie personelu już w pierwszym dniu pracy w celu zwiększenia świadomości o istniejących wymogach oraz przepisach.