Rolnicze zadośćuczynienie po wypadku

Na wsiach zdarza się wiele wypadków, które nie są nawet zgłaszane. To błąd, ponieważ posiadając ubezpieczenie, zawsze można uzyskać pomoc. A przecież rolnicy używają różnych maszyn rolniczych, które nie zawsze są sprawne. Maszyny rolnicze są nadmiernie eksploatowane, rzadko przeglądany jest stan techniczny i może dochodzić do wypadków.

Odpowiedzialność cywilna w odszkodowaniach

powypadkowe odszkodowanie z oc rolnikaJeśli na terenie gospodarstwa rolniczego dojdzie do wypadku – czy to osoby obcej, czy też członka rodziny gospodarza, powinno dojść do wypłacenia odszkodowania dla ofiary wypadku. Oczywiście, jest to uzależnione od tego, czy dany rolnik w ogóle miał ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej. Może nie jest to oczywiste, niestety wielu rolników nie ma takiego ubezpieczenia. Szczególnie ci gospodarze, których gospodarstwa rolne nie przekraczają kilku hektarów areałów ziemi ornej. W takich wypadkach powypadkowe odszkodowanie z oc rolnika nie jest możliwe z prostego powodu. Nie ma ubezpieczenia, nie ma odszkodowania. jednak są tacy rolnicy, dla których sprawy ubezpieczeń są najistotniejsze. Ubezpieczają siebie, swoje rodziny, domy, zwierzęta, maszyny itp. To bardzo rozsądne posunięcie. W razie jakiegoś nieszczęśliwego wydarzenia, zawsze można liczyć na pomoc zakładu ubezpieczeń w którym płacimy składki. Jeśli zgłosimy szkodę, na pewno takie zgłoszenie będzie dokładnie rozpatrywane i odpowiednio weryfikowane. Jeśli ktoś będzie próbował wyłudzić odszkodowanie, na pewno mu się to nie uda.

Zakłady ubezpieczeniowe często weryfikują dane zdarzenie losowe z umową ubezpieczeniową. Nie można uzyskać nic więcej ponad to, co jest napisane w umowie. Ostateczne kwota odszkodowania jest uzależniona od wielkości składek, które wcześniej płaciliśmy. Wszystko zależy więc od danej polisy.