Internet i zawarte w nim aplikacje

Można spokojnie powiedzieć, iż w obecnych czasach Internet jest na tyle wszech obecny, że możemy go spotkać zarówno w każdej dziedzinie jak również i w prawie każdym miejscu. Coraz częściej w Internecie możemy się spotkać nie tylko ze zwykłymi stronami internetowymi ale również z szeregiem różnorodnych aplikacji wykorzystywanych zarówno do celów biznesowych jak i prywatnych.

Aplikacja czy strona internetowa?

skomplikowane aplikacje internetowePrzeglądając i korzystając z zasobów szeroko pojętego Internetu używamy zarówno zwykłe jak i bardziej skomplikowane strony internetowe, pisane w różnych językach programowania, jak i również niekiedy dość skomplikowane aplikacje internetowe, które nieco różnią się od samych stron. Dla zwykłego użytkownika zauważenie takiej różnicy niekiedy jest bardzo trudne, jednak coraz częściej w Internecie mamy dostęp właśnie do różnego typu aplikacji internetowych. Zazwyczaj różnica polega na tym, iż aplikacje internetowe działają na zasadzie interakcji z użytkownikiem, czyli treść przeglądanych stron zmienia się zgodnie z tym co w danej chwili wykonuje zalogowany lub nie, dany użytkownik. Natomiast strona internetowa po prostu prezentuje wprowadzone odpowiednio wcześniej teksty i grafiki w różnej formie. Dodatkowo aplikacje korzystają zazwyczaj z baz danych i innych mechanizmów niewidocznych dla odbiorcy końcowego a działających w tle danego interfejsu aplikacji.

Łatwy i powszechny dostęp do Internetu pozwala na przenoszenie do swych zasobów coraz większej ilości różnych zadań i aplikacji, dzięki czemu użytkownicy niezależnie od posiadanego sprzętu a także miejsca logowania, mogą z nich swobodnie korzystać. Dzięki takiemu podejściu dąży się do tego aby coraz mniej programów instalować lokalnie na komputerach a raczej korzystać z nich online.